Základní pravidla práce s klíčovými slovy při psaní textů pro weby

Při psaní textů pro webové stránky je potřeba vycházet z pravidel, podle kterých pracují vyhledávací roboti. Existují jisté fráze, které uživatelé zadávají do vyhledávače při hledání informací, a vyhledávač najde přesně ty stránky, ve kterých se dané fráze objevují. Zkrátka celá fráze je jakýmsi souborem klíčových slov, která vyjadřují hlavní myšlenku celého textu.

Například si chcete koupit přes internet peněženku. Zadáte dotaz „koupit peněženku Anglie“, a ve vyhledávači se vám objeví:

 

Toto je názorný příklad, jak důležité je vložit do textu klíčová slova, podle kterých lidé vyhledávají na internetu informace.

Jediný problém spočívá v tom, jak klíčová slova do textu zakomponovat tak šikovně, aby působila organicky a přirozeně, a aby si uživatelé mohli přečíst koherentní text z gramaticky správných vět.

Co mám na mysli?

Používáni klíčových slov v gramaticky správných větách

Řekněme, že zadáte do vyhledávače řetězec klíčových slov „Koupit peněženku Londýn“, a vyhledávač zobrazí stránky, na kterých je odpovídající text. S největší pravděpodobností v něm budou použitá stejná slova, ale v gramaticky správném tvaru – „Koupit peněženku v Londýně“. Nicméně v našem příkladu se může přihodit i to, že se hledaná fráze objeví přesně tak, jak byla zadána. Pak uvidíte, že „Londýn“ nebude ve větě figurovat jako město, ale jako název modelu peněženky:

 

Pravidla pro práci s klíčovými slovy

Hlavní trik je v tom, že klíčové fráze by měly být sestaveny tak, aby se čtenář nepotýkal s žádnými do očí bijícími gramatickými chybami, které by mu znesnadňovaly vyhledávání. A současně každá věta s klíčovými slovy by měla mít smysl a přinášet čtenáři užitek.

Psát věty postrádající smysl pouze proto, aby obsahovaly klíčová slova, není dobrá cesta. Vyhledávače mohou takové stránce uložit sankce a nikdy se pak nedostane na čelní místa ve výsledcích vyhledávání.

Proto je toto pravidlo nutné pečlivě dodržovat.

Jak často je možné a nutné vkládat do textu klíčová slova?

Mluvíme zde o frekvenci. Ta ukazuje, kolikrát v daném kalendářním měsíci zadali uživatelé dané slovo nebo frázi do vyhledávacího řetězce.

Měli byste pamatovat na to, že je nezbytné používat klíčová slova účelně a gramaticky správně. Nejčastěji se zadavatelé, tedy vlastníci stránek, obracejí na copywritery, kteří v různé míře ovládají tuto dovednost. Člověk, který neví, co jsou to klíčová slova a jak s nimi pracovat, nemůže psát dobré texty pro webové stránky. Teoreticky může, ale stránka pak nebude mít požadovanou návštěvnost, protože v ní buď nebudou klíčová slova, nebo budou vložena hloupě.

Chcete-li, aby text byl čitelný, nepokoušejte se jej přeplnit klíčovými slovy. Vyhledávače dokonale pochopí, co se v textu píše, i bez jakéhokoli spamu. Kromě toho, pokud často používáte klíčová slova, bude to mít negativní dopad:

  • Na čitelnost textu – uživatelé neradi čtou text, kde se často opakuje stejná věta.
  • Na hodnocení ve výsledcích vyhledávání – vyhledávače mají filtr pro spamová klíčová slova.

Mohu klíčová slova skloňovat?

Klíčová slova můžeme použít přímo, nebo je můžeme „naředit“ předponami. Pro lepší pochopení použijeme stejný příklad klíčové fráze. Klíč „Koupit peněženku Londýn“ ve zředěné podobě vypadá takto: „Koupit dámskou peněženku v Londýně“. Tučně označený je primární klíč.

Nejčastěji od vlastníků stránek, orientovaných na prodej služeb a zboží, zaznívá otázka, zda je možné klíčová slova skloňovat, např. vkládat v druhém pádě?

Určitě je to možné, a dokonce nutné! Protože to zlepší výsledky vašeho webu ve vyhledávání. Můžete a měli byste používat i synonyma, zejména proto, že od SEO-textů virtuální svět pokročil k LSI (latentní sémantické indexování) a vyhledávače se zlepšují v jejich čtení.

Bohužel mnozí z těch, kdo objednávají texty pro své stránky, těmito informacemi nedisponují a v duchu klasických postupů požadují přesné vložení těch nejabsurdnějších klíčových frází, jako je například „kožíšek umělá kožešina koupit“.

 

Takový přístup je však v rozporu s hlavní zásadou obsahového marketingu:

Text by měl být tvořen pro lidi a klíčová slova vkládána co nejpřirozeněji.

Kategorie: SEO

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *