Jaké typy reklamy jsou na internetu?

Reklama na internetu nám poskytuje fantastické příležitosti, pokud s ní umíme pracovat. Veškeré informace o firmě, produktu nebo službě mohou být na internetu různě prezentovány. Jejím cílem přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající.

„Podnikat bez reklamy je jako mrkat na děvče ve tmě.“  Stuart Henderson Britt

V dnešní době je základem mít reklamu na webových stránkách internetu v případě jak malého podnikatele, tak velké holdingové společnosti. Reklama na internetu má mnoho podob a pokrývá tak téměř všechny požadavky zákazníků. Pokud předem víte, jaká forma reklamy by mohla uspět, máte první krok k efektivní reklamě.

Internet je již dlouho hlavním kanálem pro propagaci zboží či služeb cílovým zákazníkům, což dokazuje i to, že díky tímto druhem reklamy je dosahováno nejvyšších výnosů. Mnoho marketingových analytických nástrojů pak slouží k měření velkého množství proměnných: odkud, kdy a kdo na stránku přešel a jak dlouho se na dané stránce zdržel apod.

Důležitým prvkem při tvorbě reklamy je také to, že inzerce může být modifikována kdykoli a to změnou formátu. Vzhledem k výše uvedenému to znamená, že mít reklamu ve světě internetu není budoucnost, ale přítomnost.

Tento článek Vás seznámí se základními druhy reklamy na internetu a stručně popíše každou z nich

Takže typy reklam

Reklama na blogu

Ze všech druhů reklam je reklama na blogu tou nejslibnější a nejúčinnější, protože autor článků působí na čtenáře důvěryhodněji. Lidé, kteří navštěvují blog častěji, tak již blogera znají a vnímají reklamu spíše jako doporučení od přátel.

Kontextová reklama

Podstatou kontextové reklamy je skutečnost, že reklamní text je vázán na klíčová slova. Jestliže zadáte „Koupit vysavač Praha“, vyhledávač Vám sám vygeneruje seznam stránek k danému tématu. Na základě vašeho požadavku budou vyhledány všechny reklamy na pračky v Praze. Zde je ukázková kontextová reklama na Googlu:

Právě díky užívaní klíčových slov z dané oblasti, na jejichž základě jsou vygenerovány relevantní reklamy, patří tato reklama k nejpoužívanějším formám a její popularita stále roste.

Systém kontextové reklamy je hlavním zdrojem příjmů největšího vyhledávače Google. Tento systém Vám umožní umístit reklamu přímo do výsledku vyhledávání, což přináší tisíce potenciálních zákazníků.

Inzertní reklama

Inzertní reklama je často formou banneru, která mívá provokativní a nejednoznačný text. Tato technika funguje tak, že přiláká pozornost uživatelů internetu a vybízí je k tomu, aby klikli na reklamu. V porovnání s ostatními formami má tato reklama více prokliků než ostatní reklamy a navíc se rychle načítá v prohlížeči uživatele.

Název reklamy vychází z angličtiny ze slova „teaser“ (šprým, chyták), což velmi jasně vyjadřuje podstatu reklamy. Důraz je kladen na jejich provedení, jedná se o poměrně častý druh reklamy a bývá inzerenty používán i k pochybnému přesvědčování potenciálních zákazníků.

Hlavní nevýhodou této formy reklamy je to, že uživateli neustále bliká na stránce a stává se tak obtěžující. Uživatelé reklamu rychle zavírají, protože většina senzačních titulků pak nemá s danými informacemi nic společného. Tato forma reklamy rychle ztrácí důvěru uživatelů, což je její neustálý problém. Vysoký počet prokliknutí, a tudíž i příjmy z této reklamy, ale pokrývají výše uvedené nedostatky. Pro inzerenta navíc objednání této reklamy není nákladné.

Reklama na sociálních sítích – SMM

Abyste se uchytili na současném trhu, je třeba přilákat pozornost uživatelů. Inzerujte tedy na sociálních sítích. Jedná se o nejlevnější a nejefektivnější způsob inzerce, pokud víte, jak na to.

Téměř každý uživatel internetu má alespoň jeden účet na sociálních sítích. Proto je inzerce přes sociální sítě zárukou, že přiláká zákazníky k vašemu produktu nebo službě.

Naše reklamní agentura spolupracuje se všemi populárními sociálními sítěmi jako je např. Facebook a Instagram.

Jaké jsou výhody SMM?
  1. Skrze sociální sítě můžete posílit loajalitu klientů vůči vaší značce či produktu. Správná forma komunikace se zákazníky Vám zajistí interakci ze strany spokojených zákazníků, kteří se k Vám vracejí. Každý obchodník, který komunikuje se svými zákazníky budí u veřejnosti větší důvěru než ten, který mlčí.
  2. Počet klientů na sociálních sítích se neustále zvyšuje. Počet uživatelů, kteří mohou přijít do styku s vaší reklamou, přesahuje okruh uživatelů u jakékoli jiné formy reklamy. A tyto čísla stále porostou.

SMM je tak nejrychlejším reklamním procesem od vlastního nápadu až po jeho realizaci. A právě načasování je velmi důležité!

Jestliže se stanete zajímavým pro komunitu na sociálních sítích, máte skvělý nástroj, jak stimulovat poptávku ze strany zákazníků. Jestliže navíc budete pořádat různé propagační akce, či akční ceny, zjistí to zákazníci okamžitě bez složitého vyhledávání.

 

Distribuce emailem – aneb nejsilnější kanál příjmu

Tato forma reklamy k Vám stoprocentně přiláká zákazníky, a to na základě reklamního hluku.

Vytvořte si tedy svůj bulletin právě teď! Abyste tuto formu využili na maximum, je důležité, aby byla zvolena správná forma zasílaných emailů – to udrží stávající zákazníky a přiláká nové. Mnoho podnikatelů připouští, že jejich emailové bulletiny mají vyšší efektivitu než kontextová reklama nebo SMM. Zde uvádíme příklad z jedné stránky:

„Efektivnost emailů od obchodníka závisí na mnoha známých i neznámých proměnných. To je skutečnost, kterou je nutné neustále sledovat, neboť tato efektivnost může být vyšší než u ostatních forem. Za vše hovoří tento příklad reklamy – za dva roky nám emailová forma reklamy zajistila 35 800 návštěv (což je téměř 1 500 návštěv za měsíc) a 1 393 objednávek (což je téměř 60 objednávek za měsíc). Vše závisí na tom, jak často komunikujete se zákazníky, zda je informujete o cenách, ale také na vaší standardní formě této reklamy.“

V čem je tato reklama výhodná?
  • Obvykle je zákaznická základna sestavena na základě společného zájmu.
  • Pokud se zákazníci k odběru přihlásí, obchodníkovi do jisté míry důvěřují.
  • E-mail je lepší, podrobnější a přesněji vystihuje podstatu (tedy určitě více než kontextová reklama, která má být krátká).
  • Dobře distribuovaný email udělá z čtenáře kupujícího zákazníka. Tento email hned neprodává, ale nejprve zákazníky seznamuje s daným produktem.

Emailová reklama tak vytváří důvěru a může také snížit nespokojenost čtenářů. Díky emailu si také z „chladného“ publika můžete vytvořit publikum se zájmem, takže prodejce má pak již všechno jednodušší.

V následujících článcích se podíváme na každou formu reklamy zvlášť.

Kategorie: Marketing

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *