Proč je reklama na internetu nutná pro vaše podnikání?

Reklama na internetu se již dlouhou dobu těší z úspěchu díky velkému počtu oslovených lidí. Čím více reklama prorazí na online trhu, tím více ovlivní tradiční média, čili televizi, rádio a tisk. Hlavní rozdíl mezi reklamou na internetu a tradiční formou reklamy v podobě štítků, bannerů, plakátů a podobně spočívá v tom, že internetová reklama má mnohem větší dosah, a to především proto, že na internetu se vyskytuje více lidí, než ve vašem městě. Díky použití speciálního nastavení u vkládání reklamy docílíte toho, že vaši nabídku uvidí pouze lidé, kteří se zajímají o příslušné téma. Tento faktor je rozhodující, jelikož nejdůležitější v této oblasti je pro vás cílová skupina, zkráceně CS

Z tohoto důvodu, když založíte vlastní webovou stránku, vytvoříte pro ni jakýkoliv obsah a začnete na ni inzerovat váš produkt, byste si měli uvědomit, pro koho to děláte. Kdo nakupuje váš produkt nebo využívá vaše služby? Jací jsou tito lidé? Jejich věk, povolání, společenské postavení, záliby, a především – jak může být váš produkt nápomocný jejich problémům nebo potřebám?  

Proč potřebujeme reklamu?

Dle údajů zveřejněných před dvěma lety počet webů na internetu přesáhl jednu miliardu! Pokud chcete v takovém davu zaujmout a být zapamatovatelní, musíte obstát šílenou konkurenci. Spotřebitele si získáte pouze díky jasnému a zřetelnému zviditelňování. Jakýkoliv produkt v sebelepší kvalitě nemá žádnou hodnotu, pokud o něm nikdo nic netuší, kromě jeho výrobce a sousedů z okolí.

Pro vytvoření zákaznické báze a zvýšení prodeje potřebujeme mít na paměti naše klienty, vytvářet rozpoznatelnou značku, neustále vylepšovat image společnosti a prodávat. A proto potřebujeme zákazníky přilákat.

Z tohoto důvodu jsou na reklamu v síti kladeny čím dál tím větší požadavky. Pokud vezmete v úvahu, že internetový trh je přeplněn zbožím a nabídka často převyšuje poptávku, tak pouze kvalitně a profesionálně vytvořenou reklamou můžete upoutat pozornost k vaší značce a zvýšit poptávku po vašich produktech.

Dobrá efektivní reklamní kampaň rovněž velmi pomáhá spotřebiteli neztratit se v moři informací a dokázat najít to, co potřebuje, co řeší jeho problém, zjednodušuje mu život nebo ho udělá šťastnějším.

Několik číselných údajů

Ve světě stoupá počet lidí, kteří záměrně přestali sledovat televizi, číst noviny nebo poslouchat rádio a místo toho tráví většinu času na internetu. Současně jsou stále spotřebiteli zboží. Cesta k nim vede pouze přes reklamu na internetu, pokud známe jejich zájmy a preference.

Dle údajů z roku 2016 počet uživatelů internetu činil 3,58 miliardy ze 7,5 miliard lidí na světě.

V průzkumech klientů mnoha firem na dotaz „Odkud jste se o naší společnosti dozvěděli?“ 70 % klientů uvedlo „z internetu“.

Třetinu všech zájemců o pronájem kanceláří v Rusku činí lidé, kteří reagovali na reklamu na webové stránce.

Kromě skutečnosti, že cílem reklamy je zvýraznění značky, reklama rovněž výrazně zvyšuje návštěvnost vašich webových stránek v době propagace. Roční růst reklamního trhu na internetu je více než 80%. Společnosti, které si jsou vědomy účinnosti reklamy na internetu, na ni přidělují skoro 40 % svého rozpočtu určeného pro propagaci. To naznačuje vysokou efektivitu propagace na internetu a zjevnou přitažlivost tohoto úseku reklamního trhu.

Ve své podstatě je reklama průvodcem ve světě nabídky a poptávky.

Jak vytvořit reklamu

  • Nejdůležitějším bodem je určení cílové skupiny (CS). Je to základní kámen vytvoření reklamy. Čím podrobněji se na ni zaměříte, tím lépe pochopíte, jakým způsobem nejlépe zaujmout tuto cílovou skupinu. Jako příklad uveďme mladé lidi, kteří se nejraději pohybují v sociálních sítích, pro tuto cílovou skupinu tedy nebude vhodná kontextová reklama. Nutností je zvolit si cíl (existuje samostatný článek, ve kterém rozebíráme všechny typy reklamy na internetu). Někdy může zkoumání cílové skupiny trvat poměrně dlouho, avšak stojí to za to!
  • Na základě zkoumání cílové skupiny zvolte nejvhodnější typ reklamy a pusťte se do jejího vytvoření. A to už je celá věda, kterou se zabývají marketingoví specialisté, kontextologové, targetologové a další odborníci.

Jejich úkolem je vyčíslení na jakých webových stránkách, blozích nebo jiných portálech inzerovat, v jakém druhu médií a jak často se vyplácí reklamu publikovat. Pokud se jedná o sociální síť, tak se soustřeďují na to, v jakých tematických skupinách inzerovat reklamu. Existují speciální školení pro inzerenty různých zaměření.

Nezapomeňte, že každý detail hraje velkou roli, protože vše, co děláte pro reklamu vašeho webu, ovlivní váš prodej! Z tohoto důvodu se soustřeďte na plánování rozpočtu, analýzu reklamní kampaně a posun k vašemu cíli – procentu růstu vašich tržeb. Pouze tehdy bude vaše reklama účinná.

Agentura 4 Target vám může pomoci efektivně naplánovat reklamní kampaň, v rámci možností vašeho rozpočtu.

Komplexní přístup k tomuto úkolu je klíčem k úspěšnému řešení problému prodeje z vašich webových stránek.

Veškerá reklama na internetu se dělí na následující druhy – obrázky, bannery, multimédia, specializované bulletinové desky, fóra, blogy, e-maily, flashe atd.

Hlavní je optimalizace webových stránek pro vyhledávače a umístění webu v přednostně nabízených výsledcích vyhledávání. Avšak nejčastější chyba se stává, když inzerujeme webovou stránku, nikoliv produkt. V takovém případě je nutné reklamu poupravit – inzerovat produkt s odkazem na webovou stránku, kde potenciální zákazníci najdou podrobnější informace.

Jaká je spojitost mezi reklamou a analýzou?

S reklamou je úzce spjatá analýza. Co nám dává a jak ji získáme?

Po zveřejnění reklamy je potřeba se zaměřit na její výsledky, porovnávat je a obměňovat texty po tak dlouhou dobu, dokud nebude pozitivně fungovat pro prodej webu, tak jak by měla. To znamená zdokonalování textů inzerce až do konečné fáze, čili požadovaného zvýšení prodeje.

Nástroje web analytics pomáhají analyzovat přesné údaje a dle nich naplánovat další postupy. Pokud takto neučiníte, jednoduše využijete rozpočet, avšak bez požadovaných výsledků zvýšení tržeb.

 Na jaké dotazy odpovídá dobře provedená analýza:

  1. Který reklamní kanál přináší nejvíce objednávek?
  2. Kolik stojí přilákání klientů na různých kanálech?
  3. Který reklamní kanál přináší nejvíce příjmů?
  4. Jaká je návratnost nákladů na jednotlivých kanálech?
  5. Jaký vliv měla změna textu v popisu produktu na počet prodejů a tržeb tohoto produktu?

Na základě odpovědí na tyto dotazy pochopíte, jak přerozdělit rozpočet na propagaci dalších promo akcí a jakým způsobem získat více zákazníků a větší zisk. A jak vizuální a jiné změny na webu pomáhají lidem kupovat více a co je překážkou.

Užitečným nástrojům analýzy se budeme věnovat v samostatných článcích, protože každý z nich si zaslouží pozornost.

Příští článek bude zaměřen na typy internetové reklamy a to, čím se od sebe liší.

Kategorie: Marketing

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *